Smart Up – Γραμματειακή Υποστήριξη

logo_smart_up

Κόστος Eφαρμογής 150,00 €
Για κάθε επιπλέον χρήστη ( θέση εργασίας ) 20,00 €

Ετήσιο συμβόλαιο υποστήριξης 100,00 € , ανεξαρτήτως θέσεων εργασίας.
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Πολυεργαλείο για τις καθημερινές Εργασίες, σε ένα Λογιστικό Γραφείο. Συγκεντρωμένοι δεκάδες αυτοματισμοί , που θα σας προσφέρουν ευκολία στην καθημερινότητά σας, και την εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου στα γραφεία σας.


Με ένα κλίκ …

Πλήρη Διαχείριση των καθημερινών και εποχιακών εργασιών του Λογιστικού σας Γραφείου.

Συναλλαγές με Ιδιώτες και Επαγγελματίες

Διαχείριση, όλων των συναλλαγών σας, με Ιδιώτες και επιτηδευματίες (καταγραφή ιστορικού συναλλαγών καθώς και εκκρεμοτήτων συναλλαγών).

Αντλήσεις Οφειλών και ΜΥΦ

Μαζικές αντλήσεις , Οφειλών , ΜΥΦ (αποκλίσεις όλων των τύπων , αλλά και δυνατότητα αυτόματης εξίσωσης). Δεν εννοούμε απλή άντληση αλλά με μηχανισμούς αυτόματης επικοινωνίας, ιστορικό συνομιλιών κλπ, με ένα κλίκ αποστολή όλων των email ενημέρωσης

Σύνδεση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Αυτοματισμοί απλής σύνδεσης αλλά και Αυτοματισμοί άντλησης όλων των εντύπων από TaxisNet, IKA, Δημόσιο, γενικά από όλους τους φορείς. Ακόμη άντληση όλων των επίσημων στοιχείων των Φορολογουμένων και αποθήκευση στην βάση.

Ψηφιακή Αρχειοθέτηση

Ψηφιακή Αρχειοθέτηση (έως και 33 διαφορετικούς τύπους αρχείων) με αυτόματη επισύναψη και αποστολή με email φιλτραρισμένων αρχείων, εξαγωγή σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο.

Ψηφιακή Επικοινωνία

Επικοινωνία πλήρως αυτοματοποιημένη, μέσω ομαδικών ή ατομικών email, SMS με το πελατολόγιό σας , αυτόματη τηλεφωνική κλήση μέσω του Υπολογιστή σας.

Διαχείριση Ημερολογίου Εργασιών

Πλήρη Διαχείριση εργασιών Λογιστικού Γραφείου καθώς και κυκλώματος Ραντεβού, με ανάθεση εργασιών σε στελέχη , με αυτοματισμούς ενημέρωσης όλων των media συσκευών σας ( SmartPhones , pc , tablets ) με ηχητικές Υπενθυμίσεις κλπ.

ΜΥΦ

 • Ατομική και Μαζική άντληση (με ένα κλίκ) αποκλίσεων ΜΥΦ
 • Επιλεκτική άντληση αποκλίσεων (π.χ σε όσους δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη αποκλίσεις, ή σε όλους τους επιτηδευματίες Π.Υ κλπ)
 • Άμεση εικόνα λίστας Άντλησης Αποκλίσεων (αποκλίσεων >100 , όλων των συναλλαγών κλπ)
 • Παρακολούθηση Επικοινωνίας , με αντισυμβαλλόμενο , πλήρες ιστορικό με καρτέλα επικοινωνίας με αντισυμβαλλόμενο και Λογιστή Συνάδελφο.
 • Αυτόματη αναζήτηση και ανεύρεση στοιχείων Αντισυμβαλλόμενων , τηλέφωνα, διευθύνσεις κλπ, καθώς και αντιστοίχιση καρτέλας αντισυμβαλλόμενου με Πελατολόγιό μας (αν ο ίδιος αντισυμβαλλόμενος συναλλάσσεται και με άλλους πελάτες μας) ()
 • Σε μία οθόνη ταυτόχρονα όλες οι περιπτώσεις αποκλίσεων (αποφυγή εναλλαγής Οθονών)
 • Εκτυπωτικά, πολλαπλών μορφών
 • Ταυτόχρονη απεικόνιση ετήσιας και τριμηνιαίων αποκλίσεων
 • Αυτόματη Εξίσωση (εφόσον ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ) με ένα κλίκ.
 • Αυτόματη δημιουργία και αποστολή των αρχείων XML
 • Άμεση εικόνα απεσταλμένων και εγκεκριμένων αρχείων
  ( ► )

ΙΔΙΩΤΕΣ (Παρακολούθηση όλης της καθημερινής συναλλαγής με τους Ιδιώτες) – Εργασίες ΚΕΠ

 • Πλήρη παρακολούθηση εργασιών για Ιδιώτες. (π.χ μας αναθέτουν να ετοιμάσουμε Α21, Αιτήσεις Επιδομάτων, Ε9 , Τροποποιήσεις κλπ)
 • Ιστορικό Εργασιών, ανά Φορολογούμενο , ανά Εργασία, ανά υπεύθυνο Διεκπεραίωσης
 • Πλήρη Λίστα Εργασιών που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη.
 • Καρτέλα δικαιολογητικών που υπολείπονται για κάθε εργασία κλπ.
  ( )

ΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Χρησιμοποίηση εσωτερικής εφαρμογής ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ (μέσω της Web Cam που διαθέτετε) Και αυτόματη τοποθέτηση στην καρτέλα του φορολογουμένου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ενημερώστε το πελατολόγιό σας, για τις ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ τους (αυτόματη εισαγωγή των δικών σας excel) με μαζικό SMS. ( )

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΑΤΟΜΙΚΑ Η ΜΑΖΙΚΑ Η ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 • Δημιουργήστε αυτόματα Υπευθ.Δηλ. Εξουσιοδοτήσεις, Πληρεξούσια κλπ.
  ( )
 • Δημιουργήστε αυτόματα Υπευθ.Δηλ. Εξουσιοδοτήσεις, Πληρεξούσια κλπ για τα ΜΕΛΗ Εταιριών.
  ( )

ΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Τηρήστε Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Εισερχομένων-Εξερχομένων
( )

ΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Τηρήστε Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο παράδοσης βιβλίων-στοιχείων και εγγράφων ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ( )

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μπορώ να αναζητήσω κάποιον επιτηδευματία για τον οποίο δεν έχουμε επιπλέον στοιχεία :

 • Με επωνυμία και περιοχή έδρας
 • Με Χρήση Υπηρεσίας ΑΦΜ (ΓΓΠΣ με τους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ)
 • Με χρήση απλά του ΑΦΜ του (Ιδιαίτερος μοναδικός τρόπος αναζήτησης χωρίς την δέσμευση της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΦΜ)
 • Με αυτοματοποιημένη χρήση του ΑΦΜ στο VIES
 • Mε αυτοματισμούς στο ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ (έως την χρονιά που ίσχυε)
 • Με αυτοματισμούς στο ΓΕΜΗ
 • Με αυτοματισμούς στην GOOGLE και YouTube

( )

ΑΝΤΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

 • Ατομική ή Μαζική άντληση (με ένα κλίκ) Οφειλών
 • Επιλεκτική άντληση Οφειλών (με ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΣΧΕΣΗ π.χ του Πατέρα/ Μητέρας / Τέκνων ή Προσώπων που έχει φέρει ως αντιπρόσωπος κάποιος φορολογούμενος)
 • Άμεση εικόνα Λίστας αντλούμενων οφειλών ΣΥΝΟΛΙΚΑ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
 • Αυτόματα ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ EMAIL των οφειλών.
 • Αυτόματα ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ EMAIL των οφειλών με λογική Σχέσης (αποστολή Οφειλών σε φορολογούμενους με ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΣΧΕΣΗ π.χ του Πατέρα/ Μητέρας / Τέκνων ή Προσώπων που έχει φέρει ως αντιπρόσωπος κάποιος φορολογούμενος).
 • Ενημέρωση φορολογουμένων για τις οφειλές τους, με αυτόματα δημιουργημένο SMS KAI αυτόματα δημιουργημένο ΑΤΟΜΙΚΟ EMAIL. ( ► )

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΕΦΚΑ

Ενημερώστε το πελατολόγιό σας για τον ΕΦΚΑ αυτοματοποιημένα με ένα κλίκ, μέσω SMS,Email, Εκτύπωση Εντύπου και αυτόματης αποθήκευσης στον Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο του επιτηδευματία.
( )

ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ – ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

Αυτόματες αντλήσεις και αποθήκευση στον προσωπικό ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο κάθε Ιδιώτη ( Ε1,Ε2,Εκκαθαριστικά, ΕΝΦΙΑ , Βεβαιώσεις Συντάξεων από όλους τους φορείς , αυτόματη αποθήκευση ψηφιοποιημένων εγγράφων μέσω Scanner ( Σκανάρισμα Εντύπων ), ΓΕΜΗ, ΙΚΑ, κλπ.
( )

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Πλήρη εφαρμογή ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, μέσα από πρότυπα κείμενα και αρχεία ( αυτοματισμός π.χ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΕ , με πρότυπα βήματα, με αυτόματη ανάθεση κάθε βήματος σε αρμόδιους διεκπεραίωσης , με πλήρη ιστορικότητα , και πλήρη ενημέρωση για την πορεία διεκπεραίωσης. ( )

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  (ΤΟ DO)

Τηρήστε ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, … (to do), με ανάθεση σε αρμοδίους, με εφαρμογή φίλτρων , με υπενθυμίσεις (reminder ) , με αυτόματη ενημέρωση όλων των ηλεκτρονικών σας πολυμέσων (κινητά, ταμπλέτες, notebook, laptop) . Eφαρμοσμένα φίλτρα , ανά πελάτη, ανά αρμόδιο, ανά αποδέκτη , με υπευθυνότητα καθυστέρησης διεκπεραίωσης της εργασίας από τον πελάτη μας, με κίνδυνο προστίμου κλπ. ( )

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επικοινωνήστε με το πελατολόγιό σας, με όλους τους τρόπους (αυτόματα email, SMS , Fax , τηλεφωνική κλήση μέσω Η/Υ).

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ SMS

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ SMS – αυτοματοποιημένες αποστολές SMS :

Τρόποι αποστολής

 1. Επιλογή Πελάτη από την Database – Αποστολή Ατομικού SMS
 2. Επιλογή Προσώπου Γνωριμιών από την Database – Αποστολή Ατομικού SMS
 3. Ελεύθερο Ατομικό SMS
 4. Αποστολή Ομαδικού – Διαφορετικού ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ SMS
 5. Αποστολή Ομαδικού – Κοινού SMS
 6. Αποστολή Ομαδικού – Κοινού SMS με κατάλογο κατά Αύξουσα Σειρά
 7. Αποστολή Ομαδικού Sms με διαφορετικό Μήνυμα, ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ EXCEL
 8. Αποστολή Ομαδικού – Διαφορετικού SMS, με εφαρμογή Πολλαπλών Φίλτρων , για το κτίσιμο Επιλεγμένων Ομάδων
  ( )

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΟΓΡΑΦΟΣ

Χρησιμοποίηση εφαρμογής Λογογράφου με ακρίβεια 99%, μετατροπής λόγου σε γραπτό κείμενο (ελεύθερη ιντερνετική εφαρμογή, προσαρμοσμένη στην εφαρμογή Smart Up). ( )

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ e-Παράβολα

Εκδώστε αυτοματοποιημένα e-Παράβολα (αναζήτηση παραβόλων σε δευτερόλεπτα μέσα από την βάση). Δημιουργία καταλόγου ΣΥΧΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ, αναζήτηση με διάστημα από έως επιλεγόμενου ποσού. ( )

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

 • Αυτόματη εισαγωγή στοιχείων πελατολογίου, μέσω αρχείου Excel
 • Αυτόματη λήψη Και αποθήκευση στοιχείων Φορολογουμένων μέσω ΓΓΠΣ με χρήση ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΥ. ( )
 • Αυτόματη Λήψη Επιπλέον στοιχείων Επιτηδευματιών με χρήση ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΦΜ ( )
 • Πλήρες Αρχείο ΚΩΔΙΚΩΝ (username, password) όλων των Φορέων
 • Παρακολούθηση σχέσεων μεταξύ των Αντισυμβαλλόμενων (πχ. Ο Πελάτης Χ, μας φέρνει πέραν της δικής του Φορ.Δήλ. και άλλες 3 Φορ.Δηλ….. Πατέρας φέρνει και των παιδιών του τις φορ.Δηλώσεις.)
 • Παρακολούθηση Καρτέλας Πελατολογίου με ΣΧΕΣΗ ΣΥΖΥΓΩΝ
 • Αυτοματοποιημένη (Αρχική) Εγγραφή στην Υπηρεσία ΓΓΠΣ – Λήψη κλειδάριθμου – Ενεργοποιήσεις κλπ ( )
 • Αυτόματη αποστολή Κωδικών TaxisNet σε φορολογούμενος με ένα κλίκ μέσω SMS (κείμενο προετοιμασμένο αυτόματα ) ( )

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

 • Ολόκληρος μηχανισμός ψηφιακής αρχειοθέτησης. Με ΣΥΡΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ (Drag and Drop) αρχειοθετήστε 34 διαφορετικούς τύπους αρχείων.
 • Με εφαρμογή κριτηρίων επιλογής σας, άμεση αναζήτηση οποιουδήποτε αρχείου, εντύπου, εγγράφου, εικόνας , email κλπ.
 • Με ένα κλίκ, αποστολή των αποτελεσμάτων αναζήτησης ως συνημμένα, σε αυτόματα δημιουργημένο Email.
 • Με ένα κλίκ, αποστολή των αποτελεσμάτων αναζήτησης, σε αποθηκευτικά μέσα , όπως drives (one drive , google drive , dropBox) , ή σε usb sticks (αποθηκευτικό μέσο) cd’s κλπ.
 • Εμφάνιση Λίστας αποτελεσμάτων, με αυτόματη οπτική εμφάνιση, των επιλεγμένων αρχείων.
  ( )

ΑΚΙΝΗΤΑ

 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Ε9
  Αυτόματη άντληση ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε9 (όλα τα ακίνητα σε επεξεργάσιμη μορφή). Απεικόνιση των ακινήτων επάνω στους χάρτες της Google . Άμεσο φιλτράρισμα των ακινήτων ανά κατηγορία (πχ 10 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ , 3 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ , 2 ΑΠΟΘΗΚΕΣ κλπ.)
  ( )
 • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ – ΔΟΣΕΙΣ ΕΝΦΙΑ
  Αυτόματη λήψη εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ και δόσεων ΕΝΦΙΑ, Αυτόματη αποστολή με Εmail στον φορολογούμενο, αυτόματη αποθήκευση στον προσωπικό του ηλεκτρονικό του φάκελο.
 • ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΦΙΑ
  Πλήρη παρακολούθηση ακινήτων ανά ΑΤΑΚ . Αυτοματοποιημένη ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΦΙΑ. ( )
 • ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ
  Αυτοματοποιημένη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ και υποβολή ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ. Μηχανισμούς παρακολούθησης λήξης Μισθωτηρίων / λήξης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ . ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ, αυτόματη εισαγωγή ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ στην σελίδα της ΓΓΠΣ.
  ( )

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Πλήρη εφαρμογή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ, με ΙΔΙΩΤΕΣ , ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, με κριτήρια βαρύτητας και εφαρμογή ειδικών όρων, αυτόματη ειδοποίηση στις ηλεκτρονικές συσκευές σας.

EΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αυτοματοποιημένη Δημιουργία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, με ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

…ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΚΟΜΗ ΕΥΚΟΛΙΕΣ…

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερα

Δείτε παρακάτω τα Screenshot του Προγράμματος